O Akademii

Akademia Spółek Kapitałowych to coroczny cykl wykładów i debat eksperckich odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania dotyczą ważnych oraz aktualnych zagadnień związanych z prawem gospodarczym, rynkiem kapitałowym oraz funkcjonowaniem spółek handlowych. Prelekcje są prowadzone przez ekspertów i koncentrują się na tematach wykraczających poza podstawowe uniwersyteckie kursy z zakresu prawa handlowego. Akademia, organizowana nieprzerwanie od 2011 roku, stała się rozpoznawalną w ogólnopolskiej skali inicjatywą, w której słuchaczami są zarówno studenci kierunków prawnych i ekonomicznych, jak i absolwenci, aplikanci oraz praktycy.

Akademia Spółek Kapitałowych 2020 odbywa się od 5 marca do 28 maja 2020 roku i składa się z siedmiu wykładów i czterech debat eksperckich. W tym roku spotkania dotyczą m.in. tematyki fuzji i przejęć (w tym aspektów podatkowych), prawa korporacyjnego i giełdowego, zrównoważonego finansowania, sądu rynku kapitałowego oraz zaufania do systemu bankowego.

Udział w Akademii Spółek Kapitałowych jest otwarty i bezpłatny. Dla osób, które zarejestrują się i będą uczestniczyły w co najmniej ośmiu spotkaniach organizatorzy przewidują certyfikaty uczestnictwa.