O Akademii

Akademia Spółek Kapitałowych to coroczny cykl wykładów organizowany przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania dotyczą ważnych oraz aktualnych zagadnień związanych z prawem gospodarczym, rynkiem kapitałowym oraz funkcjonowaniem spółek handlowych. Prelekcje są prowadzone przez ekspertów i koncentrują się na tematach wykraczających poza podstawowe uniwersyteckie kursy z zakresu prawa handlowego. Akademia, organizowana nieprzerwanie od 2011 roku, stała się rozpoznawalną w ogólnopolskiej skali inicjatywą, w której słuchaczami są zarówno studenci kierunków prawnych i ekonomicznych, jak i absolwenci, aplikanci oraz praktycy.

Akademia Spółek Kapitałowych 2019 odbywa się od 7 marca i składa się z dziewięciu spotkań - siedmiu wykładów oraz dwóch debat eksperckich. Spotkania dotyczą m.in. przyszłości polskiego rynku kapitałowego, wpływu nowych technologii na rynek finansowy (kryptowaluty, ICO), aktualnych zmian w prawie unijnym i polskim (dyrektywa o prawach akcjonariuszy i jej zmiany, prosta spółka akcyjna).

Udział w Akademii Spółek Kapitałowych jest bezpłatny. Dla osób, które będą uczestniczyły w co najmniej 7 wykładach organizatorzy przewidują certyfikaty uczestnictwa.