Harmonogram

 • 7 marcaDebata ekspercka pt. „Polski Rynek Kapitałowy – stan obecny i perspektywy

  dr Marek Dietl (Prezes GPW), dr hab. Krzysztof Oplustil, Prof. UJ (Katedra Polityki Gospodarczej UJ), dr Wojciech Rogowski (Katedra Rynków Kapitałowych SGH, Narodowy Bank Polski), moderator: dr Jacek Dybiński (Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ)
 • 12 marcaWykład pt. „Dyrektywa o prawach akcjonariuszy oraz jej zmiany”

  dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda)
 • 27 marcaWykład pt. „Obligacje przymusowo zamienne w prawie polskim”

  dr hab. Marcin Spyra (Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ)
 • 1 kwietniaWykład pt. „Język prawniczy a język ekonomiczny”

  prof. Aleksander Chłopecki (Instytut Prawa Cywilnego UW)
 • 4 kwietniaDebata ekspercka pt. „Nowe technologie na rynku finansowym”

  dr Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak), mec. Adam Kotucha, dr Jarosław Szewczyk (Kwaśnicki Wróbel & Partnerzy), dr Krzysztof Korus (dLK Legal) - moderator
 • 25 kwietniaWykład pt. „Spory korporacyjne w spółkach zamkniętych”

  dr hab. Krzysztof Oplustil, Prof. UJ (Katedra Polityki Gospodarczej UJ)
 • 9 majaWykład pt. „Zdecentralizowane usługi finansowe a prawo”

  Jacek Czarnecki
 • 16 majaWykład pt. "Otwarta bankowość: law in books vs law in action"

  dr Krzysztof Korus (dLK Legal)
 • 23 majaWykład pt. "Transgraniczna mobilność spółek w ujęciu empirycznym"

  dr Ariel Mucha
 • 30 majaWykład pt. „Prosta Spółka Akcyjna – szansa na modernizację polskiego prawa spółek?"

  ODWOŁANY

  prof. Adam Opalski (Instytut Prawa Międzynarodowego UW)
 • 27 czerwcaWykład pt. "The new European framework for cross-border mobility of companies"

  Prof. Dr. Christoph Teichmann, University of Würzburg