Akademia Spółek Kapitałowych 2019


Akademia Spółek Kapitałowych to coroczny cykl wykładów organizowany przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji UJ


O Akademii Zapisy

prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

Uniwersytet Warszawski


Jacek Czarnecki

MakerDAO, Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji


dr Marek Dietl

Giełda Papierów Wartościowych


dr Jacek Dybiński

Uniwersytet Jagielloński


dr Krzysztof Grabowski

Instytut Allerhanda


dr Wojciech Iwański

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak


dr Krzysztof Korus

dLK Legal


mec. Adam Kotucha


dr Ariel Mucha

Uniwersytet Warszawski


prof. dr hab. Adam Opalski

Uniwersytet Warszawski


dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński


dr Wojciech Rogowski

Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski


dr hab. Marcin Spyra

Uniwersytet Jagielloński


dr Jarosław Szewczyk

Kwaśnicki Wróbel & Partnerzy


Prof. Dr. Christoph Teichmann

Universität Würzburg


Partnerzy

Rejestracja