Akademia Spółek Kapitałowych 2018


Akademia Spółek Kapitałowych to coroczny cykl wykładów organizowany przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji UJ


O Akademii Zapisy Plakat

prof. Aleksander Chłopecki

Uniwersytet Warszawski


dr Jacek Dybiński

Uniwersytet Jagielloński


dr Wojciech Iwański

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak


prof. Krzysztof Oplustil

Uniwersytet Jagielloński


dr Iwona Sroka

Uniwersytet Warszawski


prof. Witold Srokosz

Uniwersytet Wrocławski


dr Jarosław Szewczyk

Kwaśnicki Wróbel & Partnerzy


Andrzej Świderski

Instytut Allerhanda


Organizatorzy

 

Rejestracja